Wëllkomm am Online Forum

Den Online Forum gëtt Iech d’Méiglechkeet, iwwer Sujeten, déi d’Lëtzebuerger Sprooch betreffen, matzediskutéieren. Dir fannt hei den Ament dräi aktuell Sujeten: Lëtzebuergesch léieren – Lëtzebuergesch am Alldag – Lëtzebuergesch am 21. Joerhonnert. All Fro, Remark, Suggestioun oder Uleies ass wëllkomm.

Op dësem Site soll all Mënsch sech gutt spieren. All Kommentar gëtt publizéiert, wann e frëndlech, sachlech a respektvoll ass a kee blesséiert oder beleidegt.